Image


D'acord amb els punts de l'ordre del dia:
I.- S'aprovà acta sessió anterior.
II.- Exclusió del POS  de l'obra de pavimentació asfaltica camí vell des far.
PP argumenta que s'hauria d'haver executat per estar subvencionat al 50% i només mancava fer el plec i adjudicar-lo.
L'equip de govern decideix suprimir-lo per no considerar-lo prioritari i fer-se amb endeutament bancari.
III.- Aprovació per unanimitat del catàleg de zones verdes publiques del municipi.
IV.- Aprovació per unanimitat del catàleg de camins  publics del municipi.
V.- Constitució Grups politics.
VI.- Decrets i resolucions.
VII.- Precs i preguntes:
PP única preegunta: ocupació del solar futura sala multiusos per actes festes de Sant Roc i pel Circo Williams.Segons PP no estava en el conveni amb els propietaris i s'ha fet malbé paret i solar i  a veure qui ho arreglarà.
L'equip de govern argumenta que el solar és municipal i les festes han estat un èxit de participació  i per primera vegada s'han duit atraccions de fira de qualitat. S'han fet les coses bé i amb criteri.
PP demana perquè incompliment ordenança publicitat Circo Williams, penjada de cartells a llocs inadequats. Maria Orts, regidora de Medi Ambient, contesta que ha notificat als responsables del Circ que llevin la publicitat, en cas contrari s'obrirà expedient sancionador immediat, cosa que mai havia passat. a l'anterior legislatura.
 
Departament de Comunicació Ajuntament de Capdepera