Tal i com va dir el sr Rosell, "si lo sé no vengo!", és a dir  si fa anys hagués sabut d'una reserva pesquera a Cala Rajada hagués anat a viure a... Guadalajara! Idó bon vent i a Guadalajara que hi manca gent!