Un veí de Cala Rajada ens ha remès aquestes imatges, acompanyades d'unes preguntes:
Així des de la setmana passada.
A qui correspon reparar-lo?
 


Camí de no se sap de qui. Brut i abandonat.
A qui li correspon netejar-lo?
Venen eleccions, Sr batle.Un veïnat