El SOIB de Manacor ens ha donat l'avís que del 17 de març fins al 30 de juny, ambdòs inclosos, el segellat de les targetes de l'atur es farà exclusivament a l'oficina de Manacor. És general per a tots els pobles i la finalitat és fer l'actualització de les targes.