Llegit amb deteniment el que en la carta es diu, arrib a la conclusió que el que passa és que la joventut del nostre municipi no s'interessa per la Festivitat de la Mare de Déu de l'Esperança. Al meu molt modest entendre i seguint el tema des de la llunyania, em sembla que la nostra joventut s'hauria d'involucrar-se en aquesta celebración. És realment una llàstima que es vagi perdent. En recordar aquells anys meus d'infantesa i joventut, sent que portàvem molt endins el sentiment cap a nostra Verge de la Esperança, sentiment que encara avui susbsisteix i esper no oblidar mai .. Sigui aquesta, doncs, la meva petitíssima aportació a la carta en qüestió i un preg a aquesta nova joventut: ciudau per favor la celebració de la festivitat de la nostra Mare de Déu. "No oblid que verds i blancs duim és vestits, de puressa i esperança es vesteix es nostre esperit..."
 
Molt cordialment,
 
JUSAN