Image

Aquestes retxes són per donar l'enhorabona pel bon servei de què disposa la Unitat Bàsica de Salut a la nostra localitat de Cala Rajada.
Desgraciadament, només se solen donar queixes, quan un servei no funciona adeqüadament, per una causa o per una altra. Pero quan el servei públic dóna el rendiment adequat, tant en simpatia com en la eficàcia, ningú diu res.
És evident que a ningú l'amarga una floreta, i és per aixo que, amb la entrada de l'any 2008, vull fer un modest reconeixement a aquesta gent, a tots per igual, i no puc anomenar tots el que componen la dotació de la "Casa del Mar" per la senzilla raó de que desconoec el nom de molts d'ells..
Particularment, els vull felicitar a tots, ja que com a Delegat del Banc de Sang de Mallorca, quan es tracta de fer una donació, tot son atencions, en tots els aspectes, i em permet suggerir-los que continuïn amb aquesta  simpatia, educació i bon servei en benefici dels qui feim ús dels serveis que ofereixen.

          Per molt's d'anys!

 

          Nicolás Nadal Ferrer