Per motius i causes molt embrollades, aquesta Confraria de Penitents de la Setmana Santa fa un quants mesos que es quedà sense president i el que està en funcions s’ha preocupat molt poc de saber com van els treballs.

  Per això, el dia 9 del present mes de gener, a les 20 hores, tots els socis ens reunirem en el Centre Parroquial de Cala Rajada, per aclarir uns punts per a la propera Setmana Santa, com ara l’encàrrec dels ciris, l'adquisició d'uniformes nous, i altres treballs de la referida entitat de penitents.

Es prega a totes aquelles persones associades, o simplement interessades pel bon funcionament de l'esmentada entitat, que es considerin convidades a la convocatòria i acudeixin a la reunió.

Volem que qualcú aporti idees. El responsable d’aquest avis, és el secretari de la Confraria:

Colau Nadal