Image  
El Servei Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Capdepera i la Regidora
Maria Pilar Gasull en el seu nom, vos desitja unes molt bones festes de
Nadal i un venturós 2008, amb l'esperança que tots els projectes i
il.lusions dels gabellins es facin realitat. Per a molts anys!.