Agenda de la Vila

Mes de Juny 2011


   Nats

Dia 3, Zarma Seijas de Joaquin i Leticia Daniela
Dia 6, Lluc Herrera Llabata de Christian Ignacio i Catalina
Dia 14, Zhi-Heng Bao de Xian Ping i Jun Fen
Dia 15, Arturo Valbas Muñoz de Luís i Inmaculada
Dia 16,  Laia Fassnelli Adrover de Gustavo Javier i Isabel Maria
Dia 16, Xavi Fassnelli Adrover de Gustavo Javier i Isabel Maria
Dia 20, Joan Adrover Torrens de Juan i Maria Carmen
Dia 26, Dinn Giebel d’Achim Meter i Júlia
Dia 28, Aroa García Póstigo de Francisco Manuel i Noemí

   Noces

Dia 3, Júlio César Churrupit amb Margarita Marchante Juan
Dia 3, Jocher Bullinger amb Manja Horn
Dia 10, Jaime Vilanova Estela amb Isabel Bover López
Dia 24, Gerardo Fuxes Santa Coloma amb Claudia Merino Velasquez
   Finats

Dia 2, Concepción Esteve Marza (1.919)
Dia 9, José Escalas Vicens (1.933)
Dia 9, Antóni Mestre Roca (1.927)
Dia 10, Isabel Diez Arce (1.924)
Dia 11, Heinz Christian Hilger (1.936)
Dia 14, Magdalena Flaquer Melis (1.925)
Dia 17, Alberto Julià tapias (1.947)
Dia 17, Bàrbara Moll Lliteres (1.928)
Dia 23, Magdalena Pou Nebot (1.947)