Agenda de la Vila
Mes de Març 2019NATS


Dia 6, Adel Houzmali García, d'El Mostafa i Myriam

Dia 16, Roc Faba Frontera, de Paulino i Miquela

Dia 29, Iris Gil Martínez, d'Antonio i Lara

 

 NOCESDia 29, José Manuel Panigua Díaz amb Sandra Heineking

Dia 30, Pau Pellicer Romera amb Micaela Frontera Barceló

 FINATSDia 8, Bárbara Ginard Font (1929)

Dia 12, Jaime Pardo Simonet (1965) *

Dia 23, margarita Vaquer Bergas (1929)