Son Moll és una platja, juntament amb es Fondalet, que té unes aportacions d'arena  importants. D'altra banda, els temporals també li'n lleven molta. Podríem dir que és una platja molt dinàmica.


Aquests passats dies de març 2011 presentava una quantitat d'arena espectacular, tant pel que fa a l'amplària com a la fondària.Es conservarà fins a l'estiu vinent? Suportarà les llevantades? Ah!, això és una altre tema...