Històricament, els llevants sempre han estat els vents més temuts pels pescadors de Cala Rajada. Amb aquest vents, és quan el nostre port esdevé més insegur. Abans de fer-hi el nou espigó, les barques de bou es veien obligades a cercar redossa en altres molls, especialment el d'Alcúdia.

El dimarts dia 8 va bufar amb ganes i, com sol passar en aquests casos, els murs d'aigua s'anaren estavellant, un rere l'altre, contra el mur de pedra, fins enlairar-se espectacularment i compondre figures fascinants.

Són els llevants.