La presentació d'una prova esportiva sense cap esportista?