per Toni Flaquer, Coix.La primera foto és el carrer de la Llum.
La segona foto és la sortida de Capdepera cap a Cala Rajada, amb el Puig Seguer al fons.