Un lector ens ha remès unes imatges de les obres que es fan en el passeig marítim de Cala Rajada i ens comenta que estèticament la vorera de mar de Cala Rajada perdrà molt. Sense posar en dubte la necessitat de reforçar el passeig per protegir-lo de les llevantades, el cert és que abans hi havia un tram de costa més o manco natural i ara  l’aspecte canviarà amb les pedres abocades a la mar.

Però les queixes del lector van en un altre sentit. Espera que quan acabin les obres es facin netes les restes de ciment i de blocs de les zones properes a les obres i que no es deixin els plàstics a la vorera, com ha passat aquest cap de setmana.

L’empresa constructora, segons el nostre lector, hauria d’anar amb més cura i no deixar aquests plàstics vora la mar ja que, al final, poden acabar arrossegats mar endins.