El disseny informàtic ha arribat a la decoració. Vet aquí un sofà pixelat que s'anuncia a una famosa pàgina de decoració. Anau-hi i el veureu

http://dvice.com/archives/2008/03/two_worlds_coll.php

En informàtica, el píxel o pícsel (de l'anglès pixel, de picture element que significa "element de la imatge") és la unitat mínima que forma una imatge gràfica. Aquesta imatge pot ser mostrada i interpretada per la maquinària de l'ordinador, per exemple, mitjançant un monitor o una impressora.

Normalment, un píxel es defineix com un punt o un quadrat, però realment no posseeix una forma determinada. Es pot dir que es tracta d’una mostra abstracta o una unitat de mesura de resolució.

Cal fer notar que el píxel no té una mida concreta sinó que és establerta pel fabricant de la maquinària; acostuma a ser de l'ordre de mil·límetres.

Els píxels són unitats independents, però el fet que els percebem com un conjunt és a causa de la limitació de la nostra visió, que fa que tinguem aquesta sensació de continuïtat.