D'excursió a  Na Ferradura 


Aquesta fotografia esta feta a la platja de Na Ferradura. 


D'esquerra a dreta, les germanes - encara molt joves- Joanam Isabel, Consuelo i Benvinguda Moll (1,2 ,3 i 5). El nen (4) és el futur metge Rómulo Hevia Moll. Sembla que l'altra nina nina dreta (6) seria filla dels cambrers i encarregats de la casa d'estiuejant de la família, personal del que -no és molt segur- formarien part les dues dones assegudes (7, 8) a la dreta de l'imatge. En aquell temps els senyors i els criats, quan es desplaçaven a Capdepera, tenien una estreta relació, com si fossin familia. La del doctor Hevia, la dels seus pares, sempre foren - especialment a la "barriada" de Vila Roja - gent molt senzilla, cordial i apreciada. A 30 metres de la casa del carrer Ciutat, hi havia un forn ( de l'amo en Sebastià Melis "Mengol") i, al llarg de l'estiu, eren rars els dies que no s'hi trobassin "les Gargòries" a aquella panaderia...