Processó L’Esperança 1966, passant per la plaça Vella cap al Castell.
 Imatge facilitada per Miquel "Calobra" de la seva padrina jove, Bàrbara d’es Puig, al Cel sigui)

D’esquerra a dreta, de d’alt a baïx.-  Processonaires:  Miquel de Son Jaumell,  Agustí de Ses Terres amb el seu fill,  Mateu Morey,  Sebastià de Ca Ses Petites, Guàrdia Civil / Miquel Coní, Joan Llull Estades, Antoni Caragol, Guàrdia Civil.
Pedro Mercadal,  Juanito Aso,  Pedro S’Emblanquinador,  el metge Llorenç Caimari,  Pere Joan Llabates-, Llorenç Llabates, el metge Gabriel Bibiloni ,  Joan Cofeta (marit de madò Bàrbara d’es Puig ),  Joan Meco, Miquel de Sos Sastres,  Pep Recó, Santiago Aso,   Tomeu Ruis, Jeroni Jeroniet,  Pep Guitarró,  Manolo Ruis, el rector Miquel Picornell,  Miquel Gayà,  Pedro Sarol  i…. qui conegui a alqú més dels qui van a aquesta processó o trobi que ens hem errat amb qualque nom, que ens ho digui i corregirem.  Per molts d’anys!!