Bar de la “Residència” (avui plaça Castellet), cap a l’any 1962

 Qui és qui? 

 1 – Miquel Vaquer “Corem”

 2 – Pep Miró “Xisquet”

 3 – Pedro Forteza “Puig”

 4 – Joan Guaita

 5 – Maties Esteva “Blancus”  (V)

 6 – Biel Bernat “Ratera”

 7 – Pedro Fuster “Lareu”  (V)

 8 – Pedro Tous “Bou”

 9 – Tomeu Pascual “Papa”

10 – Colau Nadal Moll

11 – Mateu Palmer

12 – Pedro Vaquer “Corem”

13 – Jaume Fuster “Pere Andreu”

14 – Andreu Gutiérrez

15 – Jaume Gelabert “Corem”

16 – Pedro Morey