"Per molts de recursos materials i humans que s’hi posin a l’abast, si els ciutadans no col·laboren i una bona part de la població segueix amb mateixos hàbits incívics, poc avançarem per tenir un poble més net".

 

Dijous, 3 d’octubre de 2019, el Ple de l’Ajuntament de Capdepera aprovava, per via d’urgència, “la contractació del servei públic de recollida i transport de residus sòlids urbans i gestió de la Deixalleria (lot1); educació ambiental, resolució d’incidències i de seguiment del contracte en el terme municipal de Capdepera (lot 2)”.

Aquest nou plec va ser consensuat amb bona part de l’oposició i suposa una sèrie de millores , però també un fort increment de despesa passant de  1.337.652,82 euros a 2.188.020,09 euros,  més del 63%.  

L’equip de govern proposà (i aprovà) una forta pujada del preu (veure les noves tarifes) així, de cop, malgrat la demanda de part de l’oposició perquè es faci de forma esgraonada i que l’ajuntament assumeixi en el pressupost part del dèficit previst. Sembla que l’idea és aplicar la pujada d’un cop, a principi de legislatura. Ja se sap que els electors tenim poca memòria i d’aquí quatre anys... qui se’n recordarà?

Com comentava un ciutadà, “...me pujaran un 30% el preu del servei... I quines millores tindré jo per tirar la bossa del fems al contenidor com ho he fet fins ara?”.  Convé que el servei funcioni bé i que els ciutadans constatin la millora... però no serà fàcil.

No cal recordar com ha passat aquest estiu, ha hagut un autèntic desgavell pel que fa a la recollida de residus i a la neteja vial. I no tant per culpa de qui fa la feina de recollida o neteja de carrers. A les deficiències del servei, de caire organitzatiu o de control , s’afegeix la manca de civisme d’una bona part de la població que agreuja el problema. Bosses de fems a les papereres i cantonades, llosques i papers a les voravies, contenidors desbordats, carrers bruts, deixalles llançades a les voreres de carreteres... cada dia es podria fer un àlbum d’incidències.

El nou plec, amb totes les seves millores tècniques i amb la millor de les intencions per part dels nous adjudicataris, té un taló d’Aquil·les: l’educació de la població i el compliment de les mormes d’ús.  Per molts de recursos materials i humans que s’hi posin a l’abast, si els ciutadans no col·laboren i una bona part de la població segueix amb mateixos hàbits incívics, poc avançarem per tenir un poble més net.És més, si no n’hi ha mesures serioses i  contundents per a fer seguiment i sancionar als qui no compleixen, tan als adjudicataris com els usuaris, les millores no seran tangibles.  Ja se parla dels agents ambientals, però només se’n parla.

 Aquí el lot 2 cobra importància, si es treballa seriosament l’educació ambiental, es fan campanyes efectives i vigilància, pot ser millori l’aspecte dels nostres carrers i els punts de recollida no es converteixin en abocadors incontrolats.

De moment tenim un increment d’un 30 % de la taxa. Del servei... ja en parlarem!