En consonància amb l’increment poblacional de la resta de les Illes Balears


 

Atenent al padró de principis de gener de 2023 respecte al 2022 les Illes Balers hem passat de 1.176.659  a 1.197.261 habitants, que suposa un increment de 20.602 habitants. Tots els municipis creixen en població, manco Puigpunyent i  Valldemossa.

A la nostra comarca aquestes són les dades:

Població Padró 2022 Padró 2023 Increment (%)
Artà  8.062 8.208 + 1,78
Capdepera 12.081 12.340 + 2,10
Manacor 45.352 46395 + 2,30
Sant Llorenç 9.035 9.225 + 2,10
Son Servera 11.454 11.932 + 4,01

Com podeu comprovar Artà va ser el municipi amb un creixement menor i Son Servera, amb poc més del doble, el major. A  més de l'increment poblacional resident, se preveu que el turisme incrementi la pressió humana a les Illes, fins a novembre del 2023 l'arxipèlag va rebre 14,24 milions de visitant. En els mesos d'estiu pot arribar a duplicar la població.