Image

Les queixes sobre cotxes abandonats van en augment. El mateix regidor de policia xifra en més de 60 els localitzats.

Després de molt de temps, sembla que han començat a posar fil a l'agulla a un altra tema que a l'anterior consistori se li havia anat de les mans. Moltes són les raons per no deixar créixer aquesta nova plaga: ni anam sobrats d'aparcament ni donam una imatge turística massa decent. El que no entenem és perquè en aquests casos el sector empresarial no posa el crit en el cel, ni tan sol es queixa. La inutilitat de l'anterior regidor de policia és més que evident, la del batle, en matenir-lo, també. I de la professionaltat dels caps de la policia, ja tendrem prou temps per parlar-ne.

El que ara és imprescindible és llevar tots aquests cotxes d'enmig el més aviat possible.