Fa uns  dies comentàvem que havia la intenció de restaurar els gegants de Capdepera, en Roc i n’Esperança. Dijous (17 d’agost) se va produir el seu trasllat fins els locals municipals de “S’Olivera” per a restaurar els bustos i l’estructura.  Els braços i les mans ja estan adobades.

Com podeu imaginar el pas dels gegants pel centre del poble va cridar l’atenció dels transeünts i els clients de les terrasses de les places.

Esperem que les feines de recuperació dels gegants de la vila arribin a bon port i puguem tornar a gaudir de la seva presència a les festes del municipi i a les trobades geganteres.