Divendres, 28 de juliol se reuniren els membres de la Fundació del "Castell de Capdepera" presidit per la batlessa de Capdepera, Mireia Ferrer.  

Entre els diversos temes tractats el regidor de Cultura, Sergi Viejo, ens destacà l’acord per canviar l’horari i tornar a obrir el recinte ininterrompudament de 9 a 20,30 hores. D’altra banda s’acordà que el personal del castell s’integrés com a personal laboral de l’ajuntament. Un procés aprovat fa temps, que no ha arribat a culminar encara.

L’aplicació d’aquesta modificació d'horari no seria immediata ja que s’han de pactar els nous horaris amb el personal del castell que es veurà reforçat. Evidentment us informarem del canvi d’horari de visites quan sigui efectiu.