Teniu a la vostra disposició per a la seva consulta els següents títols:

De la «Col·lecció legislativa»:

Estatut d'autonomia de les Illes Balears, núm. 0. Edició especial commemorativa dels 40 anys d'autogovern (1983-2023) (PDF)
0_Estatut_ed._especial_40.png Edició especial de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears amb motiu del quarantè aniversari de la seva promulgació. Inclou referències als articles de la Constitució i del mateix Estatut que hi estan relacionats, com també, a les lleis balears vigents més rellevants.
Legislació de les Illes Balears. Textos fonamentals, núm. 2 (4a edició) (PDF)

2_Legislacio_IB._TF_(4a_ed.).png

La quarta edició d'aquesta obra, impresa amb un nou disseny, revisa i actualitza vint de les principals disposicions consultades de l'ordenament jurídic balear.
Les principals novetats, a més del sumari a l'inici de cada norma, són la publicació de la nova Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars i un acurat índex analític.

(nota actualització)

Legislación de las Illes Balears. Textos fundamentales, núm. 2 (PDF) (actualització a abril de 2022)

portada PTT castella_peq.png

Apareix per primera vegada, en format electrònic i amb un nou disseny, la versió castellana d'aquesta obra, que revisa i actualitza la precedent en català. Amb ella es pretén facilitar la consulta d'algunes de les principals disposicions de l'ordenament jurídic balear a un conjunt més ampli de lectors, incloent-hi com a novetat, a més del sumari a l'inici de cada norma, un índex analític.

   

De la col·lecció «Eines»:

Llei de consells insulars, núm. 16 (PDF)
16_Eines.png El darrer volum de la col·lecció Eines de l'IEA es dedica a la nova Llei de consells insulars, aprovada d'acord amb el mandat del legislador estatutari de 2007. L'obra conté el text consolidat de la Llei 4/2022, de 28 de juny, incorpora algunes anotacions a peu de pàgina i inclou un extens índex analític.
Ley de educación de las Illes Balears, núm. 15 (Edición especial bilingüe) (PDF)
15_Eines_bilingue.png L'edició d'aquesta obra, publicada gràcies a la col·laboració de la Conselleria d'Educació i Formació Professional i l'Institut d'Estudis Autonòmics, inclou la primera Llei d'educació de les Illes Balears, en versió castellana i catalana.
Llei d'educació de les Illes Balears, núm. 15 (PDF)

15_Eines_cat.png

 

L'edició d'aquesta obra, publicada gràcies a la col·laboració de la Conselleria d'Educació i Formació Professional i l'Institut d'Estudis Autonòmics, inclou la primera Llei d'educació de les Illes Balears amb l'índex analític corresponent.
   

De la «Col·lecció Debats»:

Un nou marc legal per als consell insulars, núm. 5 (PDF)

Debats 5.png

Aquesta obra és un compendi de reflexions acadèmiques de sis reconeguts professors universitaris que varen participar en les ponències de les Jornades organitzades per l'IEA sobre el Projecte de llei de consells insulars de 20 de setembre de 2021. A més, l'obra conté dos annexos: l'exposició de motius del Projecte de llei i el quadre comparatiu del Projecte de llei de consells insulars i de la vigent Llei 8/2000.

Ítems: butlletí de l'IEA

imatge_prova_7_avisos.png

Ítems núm. 13

De Col·laboracions editorials:

Guia de bones pràctiques sobre escrits, informes orals i actuacions judicials. Edició bilingüe (PDF)

Guia_bones_practiques.png Aquesta obra, impulsada pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears i que ha comptat amb la col·laboració dels juristes de la nostra comunitat autònoma, ha estat coeditada pel mateix Tribunal Superior i l'Institut d'Estudis Autonòmics.