La presidenta del Govern es compromet que el tren sia una realitat (Text complet de la seva intervenció al respecte)


La presidenta del Govern en el seu discurs de l'estat de la comunitat va dir: 

"Perquè estar compromès amb el medi ambient exigeix assumir les conseqüències de protegir-lo. I ho feim. Perquè es tracta, en definitiva, d’avançar amb un ferm compromís local en un repte que és global.

I que no hem d’enfocar des de la por. El cas de la mobilitat és clar. I la direcció només pot ser una, la mateixa que està prenent gairebé tot Europa per, a poc a poc, retirar vehicles particulars i apostar per la mobilitat
col lectiva. Perquè es demostra, una vegada més, que les solucions més pràctiques són precisament Les més sostenibles.

Hem millorat la qualitat del nostre transport públic, amb més freqüències i més respecte pet medi ambient. Però encara falta moltíssim per aconseguir el nostre objectiu: que els ciutadans i ciutadanes d’aquestes illes puguin viure sense fums, gràcies a una xarxa de transport cot lectiu que vertebri de veritat el territori. Una xarxa capaç de guanyar en temps i comoditat al vehicle particular. I capaç de millorar les connexion
s entre illes de forma encara més àgil i sostenible.


Això exigeix aconseguir que Les alternatives enllacin amb cada racó.

Exigeix recursos per posar les infraestructures i els serveis en marxa.

I, sobretot, exigeix un compromís col lectiu que no sempre es dona.Ho veim clarament en un cas històric: el del tren de Llevant, que tenia tots els factors clau, fins que un govern de dretes va tirar per terra el projecte, frustrant la feina feta, malgastant els recursos aconseguits i rompent el compromís d’aquesta societat per fer-ho realitat.


No tornarà a passar. El Govern de progrés que tenc l’honor de presidir complirà amb el Llevant mallorquí, i avui els anuncii i garantesc que els pròxims pressuposts de la comunitat inclouran 30 milions d’euros per impulsar la construcció del tren de Llevant.

Ara, després de la pandèmia, quan hem sanejat els comptes i ens hem dotat d’instruments nous, com el factor d’insularitat del REB o l’impost de turisme sostenible, estam en condicions de garantir el finançament necessari per a una obra de tanta importància.

Perquè aquesta dotació inicial, de 30 milions, ens permetré iniciar el tram urbà de Manacor l’any vinent, però es complementarà amb noves partides els anys 2024 i 2025, fins a desplegar els 120 milions d’euros amb els quals executarem el nou ferrocarril, que mai no hauria d’haver-se paralitzat.

Parlam d’una reclamació històrica, un exemple més del que els ciutadans i ciutadanes aconsegueixen quan uneixen la seva veu, la seva voluntat i el seu compromís, com han fet, amb els seus batles i batlesses al capdavant, els veïns i veïnes d’Artà, Manacor, Son Servera, Sant Llorenç i Capdepera.

El tren de Llevant ens demostrarà una vegada més que cada euro invertit en mobilitat col lectiva i neta multiplica el seu valor. Per això, continuarem avançant per vertebrar totes les illes fins a possibilitar l’opció de fer-hi vida sense tanta dependència del vehicle privat".


Una vegada acabat el discurs publicà a les xarxes socials aquest post: