L’ampliació del Parc Natural de Llevant multiplica per 10 l’extensió de l’espai natural protegit


 

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) s’ha publicat, aquest dimarts, l’anunci d’inici d’exposició pública del projecte de decret pel qual s'amplien els límits del Parc Natural de la península de Llevant i se n’aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN). Els interessats disposaran d’un mes comptador a partir de l’endemà de la publicació per a presentar-hi al·legacions. 

L’ampliació del Parc Natural multiplica per 10 l’extensió de l’espai natural protegit, passant de les 1.658 hectàrees actuals fins a les 17.112 ha. D’aquestes, 10.918 corresponen a superfície terrestre i 6.194 a superfície marina. El Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA) ha incorporat a l’IDEIB (https://ideib.caib.es/visor/) una capa on es pot consultar amb detall la proposta de nova zonificació del Parc.
 

L'àmbit territorial de l’ampliació del Parc Natural abasta la part terrestre i marina del Lloc d’Interès Comunitari (LIC) i Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) Muntanyes d'Artà, la part del LIC na Borges situada al nord de la carretera d’Alcúdia a Artà, la ZEPA Son Real (que inclou la finca pública de Son Real i el LIC Can Picafort) i la part autonòmica de la Reserva Marina de Llevant, que inclou una part de l’àmbit marí del LIC Badies de Pollença i Alcúdia. D’acord amb el previst a l’article 6.4 de la Llei 42/2007, mitjançant l’informe de l’Institut Espanyol d’Oceanografia de 27 de febrer de 2019 es va reconèixer la continuïtat ecològica de l’ecosistema marí amb l’espai natural terrestre objecte de protecció.

La Península del Llevant de Mallorca constitueix un dels espais naturals més singulars i interessants de les Illes Balears a causa de la presència d’una cinquantena d’hàbitats d’interès comunitari, on conflueix una zona muntanyosa i costera amb una setantena d’espècies endèmiques de flora, entre les quals destaca el limonum majoricum, espècie exclusiva de la badia d’Alcudia i la península d’Artà. S’incorporen a l’àmbit PORN 26 espècies vegetals rellevants la presència de les quals no era completa en el límits actuals del Parc Natural.


Extensió del Parc de Llevant en l'actualitat

La biodiversitat també és abundant havent-s’hi documentat fins a 73 espècies d’aus nidificants i 10 espècies presents de rapinyaires. En aquest sentit, destaca que es tracta d’una de les poques zones amb nidificació de miloca a Mallorca. També s’hi han citat fins a una dotzena d’espècies de quiròpters, algunes d’elles amb molt poca presència a les Illes Balears. L’àmbit del PORN presenta ambients de garriga ideals per al cicle de vida del calàpet i és l’únic indret de Mallorca, a banda de la Serra de Tramuntana, on s’ha reintroduït el ferreret.

Cal destacar l’ampliació de la zona litoral que encabeix, entre d’altres, els sistemes dunars, que són fonamentals per restaurar, en la mesura del possible, el sistema platja-duna. La gestió i protecció d’aquest sistema té una rellevància especial en el PORN, atesa la seva fragilitat, fàcil degradació i de gran valor ecosistèmic.
 

Proposta d'ampliació del Parc de Llevant

Finalment, cal destacar el patrimoni històric present en l’ambit PORN especialment a la finca pública de Son Real, una de les referències més importants pel que fa a patrimoni arqueològic a les Illes Balears així com el paper actiu del Parc Natural en el manteniment de tradicions com l’activitat artesana de la llatra.
 

L'ampliació dels límits de l'actual Parc s'articula mitjançant la modificació del Decret 127/2001, relatiu a la declaració del Parc Natural. Aquesta ampliació comporta la necessitat d'actualitzar la composició de la Junta Rectora, motiu pel qual també es modifica l'article relatiu a aquest òrgan. A més, s'incrementa el nombre de membres de la Junta per tal que sigui un òrgan més participat.
 

El PORN reconeix que són permeses activitats com el senderisme, l’excursionisme o l’escalada a les vies existents, amb les limitacions pròpies de les necessitats de conservació de l’espai. A banda, és autoritzable el senderisme organitzat per entitats esportives, empreses o altre tipus d'entitat i, en tot cas, per part de grups organitzats de més de 60 persones. També son autoritzables les rutes i excursions a cavall organitzades per empreses. En canvi, no es permetran les excursions o rutes de vehicles tot-terrenys, quads, buggies o patins electrics tot-terreny. En l’àmbit marí, no estaran permeses les activitats motonàutiques.


Clica la imatge per veure el plànol complet