ARRABASSADA  DE  PINSELS ARBRICIDES ATAQUEN DE NOU !AL CARRER BUSTAMANTE