El pressupost de l'any 2022 suma un total de 21.821.500,00 € 


El pressupost de l'any 2022 suma un total de 21.821.500,00 € el que suposa 1.096.000,00 € més que el de l'exercici anterior.

Pel que fa als ingressos els pressuposts del 2022, gairebé la meitat provenen dels “imposts directes” (10.220.000 euros), seguit de les “taxes i altres ingressos” (6.309.500 euros) i transferències corrents (2.970.000,00 €).

De les despeses, els capítols més importants són els de “Compres de bens i serveis” (12.68.503 euros) i el de personal (8.056.964,27 euros). Destacar que  les transferències de capital passen de 400.000 euros a zero, en acabar de pagar el “Centre Cap Vermell”. 

Aquests pressupots s’aprovà amb els 10 vots favorables de l’equip de govern (PSOE i Pi) i del regidor Tomeu Moll, les 3 abstencions de Més per Capdepera  i 2 vots en contra de PP i Unidas-Podemos. 

Més per Capdepera manifestà la seva satisfacció per incloure els contractes de manteniment i millora del llumenat públic i neteja d’edificis públics. I comentà que els pressuposts presentat donaven poc marge per la discussió política, en tant que a penes es poden moure alguns milers d’euros d’un àrea a altra, i no hi ha doblers per a inversions que dependran de les inversions a fer amb el romanent. La portaveu, Núria García, comentà que un ajuntament sense deute a penes té recursos pel manteniment del poble (ni pluvials, ni camins, ni instal·lacions) i les inversions que es faran vindran amb doblers exteriors (Consell, Govern i Europa). 

La portaveu del Partit Popular, Agripina Rocha, recordà que amb la majoria absoluta de l’equip de govern no  necessita del PP, ni d’altre partit de l’oposició. Recordà que tot gira al voltant del romanent, que tot es fa al darrer moment i es queixà que la darrera vegada no es va negociar res amb el PP. 

En Jonathan Romano d’Unidas Podemos, va puntualitzar alguns aspectes positius com no tenir deute públic, les aportacions a serveis socials i el Projecte Millora... però no amb els contracte de neteja d’edificis públics (demana municipalització), l’increment de salaris dels regidors de principi de legislatura. El que troben fonamental per oposar-se als pressuposts és el tema animalista, ja que no hi ha un pla municipal de castració i qüestiona el servei de recollida d’animals.  

El regidor no adscrit, Tomeu Moll, va fer algunes puntualitzacions sobre aspectes que considerava positius (Projecte Millora, ajudes escoletes, empreses...) i es decantà per recolzar els pressuposts com un vot de confiança a l’equip de govern. 

El batle contestà cada una de les intervencions defensant els pressuposts, recordant l’actual LIQUIDITAT de l’ajuntament ( 4.668.914,11 euros) i recordant que no s’escoltarà igual als partits que han votat en contra, s’han abstingut o han votat a favor, pel que fa a les negociacions de les inversions pels romanents dels 2022.

Aquests són les declaracions del batle al voltant dels pressuposts:

 

Rafel Fernández, batle de Capdepera ha explicat que aquest pressupost vol seguir la línia de l'anterior i se centra principalment en la ciutadania i el grup empresarial del nostre municipi més que en les grans inversions.