Els grans pins del carrer Bustamante (en el tram entre el carrer Floreal i Sant Andreu) han estat tallats. Un tram de carrer que es queda sense arbrat. Els pins es trobaven damunt l'asfalt i no tenim dubtes que l'actuació s'ha fet amb el vist i plau dels tècnics, ara bé caldria començar a plantar nou arbrat als carrers de Cala Rajada.