Les illes Balears mostren un increment de l'incidència a 7 i 14 dies


 

La evolució de la pandèmia a la nostra comarca mostra una evolució  a l’alça, especialment al nostre municipi. Aquest increment és general a les Illes Balears i, malgrat no ser tant pronunciat com Europa, mostra un canvi de tendència.

A nivell general (de les Illes Balears), comparant les dades entre principis d’octubre i novembre,  la incidència a 7 dies ha passat del 27,02% al 50,02% ( mentre que la dee 14 dies ha passat del 27,3 al 99,01%). Illa per illa, l’increment ha estat major a Menorca ( del 25 al 181,9% a 14 dies) i Mallorca, i més lleuger a Eivissa i Formentera

Aquestes són les dades per illes: 

   Incidència
7 dies
Incidència
14 dies
Positius  confirmats Defuncions
Mallorca   45,8% 92,6% 32.236  834
Menorca 101,4% 181,9%   3.759    43
Eivissa   43,3% 88,3%   8.637  129
Formentera   42,0% 58,8%      382      6
Illes Balears      50,02% 99,01% 45.014 1012

A la comarca de Llevant l’evolució ha estat positiva ( és ha dir, que ha minvat la incidència), amb l’excepció de Capdepera on s’ha registrat un increment notable ( a set dies ha passat del 8,2 al 106,9% i a 14 dies ha passat de 16,5 a 156,3%).

Aquestes són les xifres de la comarca poble a poble: 

  7 dies Incidència
7 dies
14 dies Incidència 14 dies Casos confirmats
Capdepera 13 106,93% 19 156,3% 561
Artà 0 0% 2 25,05% 514
Son Servera 1 8,5% 3 25,4% 718
Sant Llorenç 0 0% 1 11,4% 487
Manacor 8 18,0% 21 47,2% 3.503

Una vegada més recordem que cal seguir amb les mesures de protecció.


Pel que fa a les vacunacions, a les Illes s’ha arribat al 82,4%  amb 852.978 persones amb la pauta de vacunació completa. A partir del 50 anys el percentatge és superior al 90%.


(*) Dades del Visor Covid-19 >Illes Balears del Govern de les Illes Balears