Vent molt fort al llarg de tres dies ha romput els ancoratges interiors


La simpàtica escultura del turista surrealista amb ulleres aereodinàmiques que dona la benvinguda al passeig de Cala Rajada ha tombat del seu pedestal degut a l'intens i continuat vent al llarg de tres dies. Com es pot veure a la imatge, l'escultura en sí no ha sofert danys considerables. Ara s'hauran de fer uns ancoratges més forts que fixin i assegurin l'escultura al formigó. 

Gustavo ja ha mostrat la seva disposició per arreglar els desperfectes artístics per tal que es pugui tornar a posar al seu lloc el més aviat possible.