Des de l'Ajuntament s'ha informat que des de dia 19 de juny (avui, posava la nota) els parc infantils estarien oberts, a més s'afegien unes normes de seguretat que s'havien de complir i uns horaris. Idò dia 20 encara estaven tancats i tot sembla pensar que així estaran tot el cap de setmana. No sabem si ha estat un error o precipitació en remetre la nota a la premsa o que no s'ha arribat a temps per desinfectar i deixar-los a punt.

"L'AJUNTAMENT INFORMA:
✅ Avui es procedirà a l'obertura dels parcs infantils i l'instal·lació dels cartells amb les mesures d'autoprotecció que caldrà tenir en compte.
 Quedarà prohibit l'accés als parcs de 24 h a 6 h i de 12 h a 15 h per a la realització de tasques de desinfecció.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració."Dia 20 els parcs estaven encara precintats.