Els 25.000 € lliurats a l'Ajuntament encara no s'han fet arribar als afectats després d'un any i mig. L'esforç dels organitzadors sembla de bades quan és responsabilitat del consistori. 


Capdepera, dia 11 de novembre de 2018. Diada solidària pels damnificats de la torrentada de Canyamel. TOTS JUNTS SOM MÉS FORTS. Èxit col·lectiu deia la crònica. 25.509€ es recaptaren i lliuraren a l'Ajuntament per tal que establís uns criteris per ajudar els damnificats amb el compromís de doblar aquesta quantitat. 
Fracàs absolut en la gestió i decepció total dels organitzadors ja que encara no s'han repartit els ajuts. L'ajuntament i el regidor Pere Terrassa en concret, contesta "que están en ello". L'imatge que se dona és que no saben com fer-ho, ni per on començar... Deixen passar el temps per veure si ens oblidarem de la jornada en qüestió i dels doblers? No se sap com fer el repartiment? Realment és tan complicat? A manca d'informació i explicacions públiques tot són suposicions.
El que passa és que hi ha molta gent decebuda que demana i exigeix als organitzadors, entre ells a l'Associació Empresarial de Capdepera, que aquests doblers arribin a bon port. Malgrat sia tard i, gairebé, innecessaris.

Hauria de dimitir el regidor que no fa la seva feina? O al manco donar una explicació convincent? Realment el que voldríem és que no s'allargui més el lliurament de les ajudes i que aquell esforç quedi en una gran frustració...Per cert, ja que hi som, ens agradaria saber els altres ajuts que anaven destinats a la "Zona de Llevant" com els 23.000€ del Golf, si han arribat, com s'han repartit o si els té l'Ajuntament encara.

Ai, aquesta hemeroteca!!!