Al plenari extraordinari de dia 18 de febrer se visualitzà aquesta situació


 

S’ha comentat aquest dies que el, fins ara, cap de llista del Partit Popular de Capdepera ha deixat el grup de regidors d’aquest partit a l'Ajuntament de Capdepera. Tomeu fa comptes seguir com a regidor sense adscripció. Hem parlat amb ell, perquè ens comenti directament els motius que l'han dut a prendre aquesta decisió.

- Tomeu, quin ha estat el motiu de deixar el grup de regidors del Partit Popular a l’Ajuntament de Capdepera?

- Realment hi ha hagut un únic motiu, sinó una sèrie de motius. Primer de tot ja me vaig presentar (de cap de llista) amb les circunstàncies en que me vaig presentar: per no perdre els quatre regidors.  Jo no tenc una política de dretes ni d’esquerres, ni  de centre,  no me sent encasellat a cap banda... hi ha polítiques econòmiques que m’interessen més d’un costat o  socials que m’interessen més d’altre. Sempre he dit que encasellar-me seria mal de fer, no compartesc tot d’una part ni d’altre, agafo el que m’agrada de cada part. Aquest és un altre motiu per anar-me, a jo  no m’agrada fer policia autonòmica, que el Partit Popular pretenia que fes: presentar moltes mocions i  fer molta feina a nivell autonòmic. Jo ja vaig dir al president del Partit Popular, Jeroni Salom, que a jo no m’interesava això. A jo no vull fer punts per anar un dia a Palma. A jo m’agrada la política municipal i me vaig presentar per a fer política municipal. Aquest és un dels motius pel que ens anem, perquè de cara a un futur, com me demaneu després, el que m’interesaria ( a jo i a una colla més)  és fundar un partit de gent del poble, gent que vulgui fer feina pel poble, ja sigui per entrar a ajudar a un equip de govern o per governar, però amb l’idea de fer feina pel municipi, per mirar per la gent d’aquí.

També la situació familiar m’ha canviat. Ara me ve un altre nin que no confiàvem quan me vaig presentar, tenc els padrins majors, el sogre que l’han d’operar... és una situació complicada i no vull tenir interioritzat aquest sentiment com “si no faig això, si no vaig a les reunions, si no puc presentar aquestes mocions per què no tenc temps i m’he de dedicar a altra cosa” no vull sentir que estic perjudicant a ningú".  En aquest cas si no puc m’estic perjudicant a jo mateix i m’hauré de cercar la vida per preparar els plenaris, però no me sentiré pressionat pel “has de fer això” ( que no vol dir que m’ho exigesquin). Ara jo no me vull sentir amb aquesta obligació de ser el líder del Partit Popular de Capdepera,  jo mateix me sent amb aquesta responsabilitat i no vull enganar a ningú.
 

- Has comentat que vols seguir de regidor. Què penses fer en un futur immediat?

- Jo necessit l’experiència d’aquests quatre anys, dels tres que queden, per que la meva intenció és seguir com a regidor. Espero que no posin cap inconvenient ni tenir molta pressió del Partit Popular, ja que si no m’hagués presentat no  tindrien cap regidor perquè no hi havia llista: ara han perdut un regidor però queden amb dos, en teoria fa un any no tindrien cap. Ara tenen tres anys per cercar algú que els agradi i apostar per aquesta persona. Jo ja m’he desmarcat. Ho he dit moltes vegades que no m’ha agradat mai ser entre cometes “una marioneta”. Al Partit Popular hi ha gent que te unes arrels, que volen que hi hagi una persona allà  i de tant en tant ells volen donar la seva opinió i que es faci com ells volen. Però no venen, ni se presenten, ni saps mai on són, sempre actuen per darrere... i això és una cosa amb la que no coll: si vols res de jo, vine i xerram, vine a les reunions i exposa el que vols. Jo no tinc res que amagar, en un futur ningú me dirà tu ets de tal o de qual. Jo no estic avergonyit de dir el que som i el que vot, no m’encasellareu mai en un partit polític perquè no hi ha cap que m’agradi al cent per cent. Cap, ni a nivell municipal, ni autonòmic, ni  nacional.

- Que faràs ara en la política municipal?

- Com he demostrat , crec que he estat clar cada vegada. Quan m’han demanat opinió  l’he exposada, crec que m’he exposat tant o més que ningú diguent el que m’ha agradat, quan m’ha agradat, i  el que no m’ha agradat, quan no m’ha agradat. Ho sap l’oposició i l’equip de govern. No tinc res que amagar, som un ciutadà i com jo pensa moltíssima gent. Com va dir MÉS “No debem res a ningú i ningú ens deu res a noltros” , jo  ben igual. Es a dir, jo me dec als qui m’han votat, als que m’han donat la seva confiança... si considero que alguna cosa esta bé la defensaré, sigui del partit que sigui, i si considero que no esta bé aniré en contra.

Ja se que és repetir el missatge però no  m’encasello ni en un lloc ni l’altre, de fet crec que no hi ha cap regidor que pugui dir que no me duc bé amb ell, o que no vol xerrar amb jo o que no puc xerrar amb ell. Sempre he dit que lo fonamental per anar endavant és la negociació i el diàleg. Si cadascú feim la guerra pel nostre camí i pel nostre comte se veurà que no hi ha un consens. Al final tots representem una sèrie de persones i l’important és arribar a acords, consensuar decisions i tirar endavant. Com he dit avui avui en el plenari, el que se va fer en la comissió informativa per decidit lo de la famosa “expropiació”, s’ha de parlar en la Comissió. Coses que no me pareixen bé, per exemple és el que va fer Pere Fuster de dir-ho abans a premsa. A jo no m’agrada. Ell dirà que per la seva experiència és una manera de fer política, ho respecte però no m’agrada i per molt que m’ho expliqui no m’agradarà, considero que és alarmant. Crec que s’hauria de fer d’altre manera, però és el meu punt de vista i d’una sèrie de gent que pensa com jo. Jo no he dit en cap moment que s’hagi de fer o no, que tot se pot xerrar, però considero que la forma com se va fer no és la millor.

Ja que m’exposo com a regidor davant el públic vull tenir la responsabilitat que me toca, és a dir si m’equivoc m’equivoc jo, amb una sèrie de persones que m’ajuden a fer aquesta política, no  vull estar coaccionat per defensar coses que per ventura no hi crec. Jo no he estat mai afiliat al Partit Popular, no me podran dir que tu ets de tal o de qual, si som o no de dretes, si som o no d’esquerres. Jo sé el que m’agrada del que exposa un i se el que m’agrada del que exposa s’altre, i crec que tots els partits tenen coses bones, no hi ha cap que pugui dir no m’agrada res del que du, igual que no hi ha cap que pugui dir que m’agrada tot el que du. 

Gràcies Tomeu, per compartir amb els nostres lectors la teva posició.