"Danys per valor de 4 milions d'euros. Hem de cercar les sinèrgies entre totes les administracions per tal que Demarcació de Costes asumeixi aquestes inversions".