El Consell de Mallorca presenta la memòria dels Bombers, corresponent als anys 2006 i 2007
Image

    Capdepera pertany al parc de bombers d’Artà. L’any 2007, aquest parc comptava amb 16 bombers, 4 caporals i un sergent. De les 4.407 sortides dels Bombers de Mallorca durant l’any 2007 (això suposa un increment del 2,89 respecte a l’any anterior),  en el parc d’Artà hi hagueren 313 sortides (l’any anterior se comptabilitzaren 301).

Image

   Pel que fa a Capdepera les xifres són les següents:

  Any 2006: 147 sortides
   -Falses alarmes. 11
   -Serveis varis: 25 (inundacions, 2; arbres caiguts:6; altres serveis:17)
  -Salvaments: 22 (trànsit 7; altres 15)
  -Incendis: 89 (urbans,20; industrials,2; forestals,10; diversos, 57)


  Any 2007: 116 sortides
   -Falses alarmes:15
  -Serveis varis:25 (inundacions,1; arbres caiguts,5; altres serveis,19)
  -Salvaments: 20 (trànsit, 4; persones, 4; altres serveis12)
  -Incendis: 56 (urbans,14; industrials, 3; forestals, 6; diversos, 33)

Image

    Com podem observar hi ha una baixada significativa de sortides cap a Capdepera de l’any 206 al 2007, un -21%, mentre que creix el número total de sortides del parc d’Artà.


Image