Llegíem a la premsa que només 6 municipis de la Part Forana de Mallorca ( entre ells Capdepera) se bonifica l’IBI als veïnats que tinguin  instal·lacions d’autoproducció d’energia fotovoltaica a casa seva. Aquesta informació recull les dades de Som Energia Mallorca.

Som Energia Mallorca, ha recollit  en una taula els ajuts fiscals que ofereixen distints  ajuntaments de Mallorca. D’alguns ajuntament no n’hi ha informació disponible o no consta que hi hagi ajudes específiques, per tant la llista podria ser major.

Entre els pocs ajuntaments que tenen  rebaixes fiscals aprovades es troba Capdepera, concretament  pel que fa l’IBI (Impost sobre béns Immobles)
Capdepera:

Afecta a l’IBI  ( no consta a la taxa de comunicació prèvia d’obres) ni a l’ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres)

Bonificació 50% durant els 3 exercicis següents a la sol·licitud, (art. 6.2 Ord. Fiscal 2019). Cal sol·licitar-ho expressament.

Informació Ultima Hora/ web Som energia