Després de l'ajornament de la reunió prevista per a dia 11 d'agost de 2008, aquesta se celebrà dia 18 a la mateixa hora


   La reunió ordinària del Consell d'Entitats Ciutadanes, a la qual participen representants totes les associacions de veïns del  municipi, va tenir lloc el passat dilluns 18 d'agost a la sala de Plens de l'Ajuntament de Cadpepera. La reunió estava presidida pel batle de Capdepera, i disculpà l'ajornament de la reunió i l'absència de Maria Orts, per la seva  recent maternitat.
    La majoria de punts de l'ordre del dia eren de l'àrea de Medi Anbient, com ara l'explicació de les novetats de la Modificació del Plec de Neteja viària i l'adjudicació del nou sistema de recollida de fems. Aquests dos temes varen ser comentats en diversos aspectes i contestades distintes preguntes dels representants veïnals.
   Altres punts eren gairebé informatius: la situació del local de l'Associació de Son Moll i la signatura d'un conveni amb la Federació de Veïns per a subvencionar les seves activitats.
En el capítol de precs i preguntes se repassaren algunes qüestions puntuals de les associacions presents, com ara la situació del projecte de dotació de serveis de Cala Gat i com se repartiran les despeses entre els veïns (s'informà que fins que no es tengui un projecte definitiu no se poden donar xifres i ara els redactors del projecte inclouen els suggeriments dels veíns),  la poda de la carretera de sa Pedruscada, els clots de l'asfalt dels carrers de Canyamel (se deixà la feina a mig fer), la brutor en el racó de ses Àmfores de Cala Gat, la possiblitat de fer una zona peatonal a Cala Rajada ...
   El batle recordà que coordinaria aquestes reunions, recollí propostes per la propera reunió i s'acordà que les reunions ordinàries serien els dilluns de cada dos mesos.