Una síquia,           
un veí,
un malestar,
una solució.


                                      LA SÍQUIA D'ES CANYARET

Un veí de la zona ens ha manifestat el seu:
disgust,  malestar, desacord, enfado, decepció, preocupació, contrarietat…
Per què?
Per la manera de tapar la síquia de la camada d'es Canyaret.
Com es cobreix la rasa?
Amb ciment.
Com s’hauria de fer, segons el veí?
Asfaltant.
Per què?
A les dues plogudes el ciment saltarà i el camí quedarà fet un nyap i mai no els arreglen, sempre segons el veí.
Què pretén Cap Vermell, revista virtuosa? (virtual ve de virtut).
Oferir la seva difusió al veí (vegeu la noticia del dia 7 d’agost sobre el nombre de visites).
Que pretén el veí, a més de fer sentir la seva veu?
Que asfaltin la síquia.
Ho aconseguirà?
Tant ell com Cap Vermell ho dubtam moltíssim.
L’encàrrec esta complit. Feina feta. Fins la pròxima.