Image

L'Ajuntament evidencia diferències de criteri amb l'empresa concessionària de la piscina municipal per les obres de milloraAdverteix l'empresa la resolució del contracte si no comencen els feines d'adequació de la piscina municipal de forma immediata.

El Batle de Capdepera, Bartomeu Alzina, va firmar aquest dilluns, 4 d'agost, un decret de requeriment de compliment de contracte a l'empresa concessionària de la piscina coberta municipal i de l'edifici annex, perquè iniciï les obres de millora en un termini de 15 dies. En cas contrari, l'Ajuntament es veurà obligat a rescindir el conveni i procedir a la resolució del mateix per incompliment de contracte i a posar en marxa un nou concurs per gestionar la instal·lació esportiva. Les obres que s'han de realitzar inclouen l'adequació de l'edifici annex a la piscina, on es troba el gimnàs, el mobiliari de les dependències esportives i l'adaptació dels vestuaris i la recepció.

L'empresa va presentar un pla de millores amb un cost d'un milió d'euros, que computa l'Ajuntament en deu anys i per un import de 100.000 euros anuals. "De conformitat amb les estipulacions del plec de condicions del concurs i en consideració a les clàusules contractuals, l'Ajuntament no ha d'assumir el pagament de les millores que ofertava l'adjudicatària", assenyala la regidora d'Esports, Pilar Gasull.

"El concurs assenyalava clarament que la gestió de la piscina era a compte i risc del contractista", diu Gasull.

A més, l'Ajuntament ha detectat la falta d'un estudi econòmic anterior a la firma del contracte establert. Una actual prospecció revela un dèficit de 500.000 euros anuals per a l'Ajuntament, que resulta inassumible per al Consistori.

(Nota apareguda a la web municipal)