Image

Un lector ens feia veure, dies passats, que a Cala Rajada no hi ha un sol indicador del centre de salut de la Casa del Mar, i que fins i tot el mateix edifici sembla voler dissimular les funcions sanitàries que alberga, sense a penes senyalització exterior. Tractant-se com es tracta d'un servei primordial, i tenint en compte que segurament hi han d'arribar usuaris no  habituals que, per tant, no sempre en coneixen la ubicació, aquesta manca de senyalització constitueix un dèficit de difícil justificació. El mateix lector ens assenyalava, com a contrast, la profussió exagerada d'indicadors d'establiments hotelers.