Els nins de catequesi varen fer

la sortida anual de fi de curs

Image

Els nins de catequesi de les parròquies de Capdepera i Cala Rajada han tancat el curs 2007-08 amb la tradicional excursió al Munt Gros. Aquesta és una celebració que es remunta a més de quaranta anys enrere i que consisteix en una jornada d'esbarjo i de convivència, no només per als mateixos al·lots, sinó per a catequistes i pares.

La sortida, com sempre, va tenir lloc el dia 1 de maig i s'hi va anar a peu des de l'Agulla. Durant tota la jornada es repetiren els jocs sobre l'arena d'aquell indret únic.

Image