Image

Com havíem anunciat, aquest divendres, dia 25, l'escola d'adults inaugurarà a can Creu d'Inca l'exposició d'obres dels seus alumnes de llata, ceràmica, brodats, restauració de mobles, composició florar i pintura.

Quedàrem gratament sorpresos pel mangífic nivell dels treballs exposats, en totes les disciplines. En alguns casos, fins i tot, creim que es pot dir que la qualitat artística apunta més amunt que a una simple afició.

Aquí teniu un floret d'alumnes del taller de llata, amb la professora, na Catalina de can Patilla, i tot seguit una fotografia de les seves creacions.

Image

Image

I, tot seguit, un petit tast d'altres treballs, tots ells de gran mèrit.

Image

Image

Image

Image

Image

Image