S'inicien les obres de la bassa de Cala Moltó

Image 

    Prop del camí de Cala Moltó, a Son Jaumell, s’han iniciat les obres per a construir una gran bassa d’aigua, de la qual ja havíem donat compte en aquesta pàgina. L'obra, a càrrec de la Conselleria d’Agricultura i Pesca i de la Direcció General de Desenvolupament Rural, preveu aprofitar les aigües  de la depuradora per al reg. Els treballs els realitza l’empresa Tragsa i compta amb un pressupost de 5.654.447,31 euros, amb un termini d’execució de 12 mesos. De moment s’ha delimitat el perímetre de l’obra, s’han iniciat els  moviment de terra i s'ha construït un petit edifici on creim que hi haurà la zona de control.