La despesa total és de euros 491.721 euros, dels quals el Consorci finançarà el 80% (393.376) i l'ajuntament es farà càrrec del 20% restant (98.344 euros)

 


El conseller de Turisme i Esports, Jaime Martínez, ha signat, dia 30 de desembre, el conveni de col·laboració entre el Consorci Borsa de Places i l'Ajuntament de Capdepera per a l'execució de les obres de reforma del Passeig Marítim de Cala Rajada. En la signatura també ha estat present Rafel Fernández, batle del consistori de Capdepera.

El cost total del projecte, aprovat per la Junta Rectora el passat 2 d'octubre, ascendeix a un total de euros 491.721 euros, dels quals el Consorci finançarà el 80% (393.376) i l'ajuntament es farà càrrec del 20% restant (98.344 euros).

Les obres d'execució d'aquest projecte comprendran la reforma del Passeig Marítim de Cala Rajada, al terme municipal de Capdepera, amb la finalitat de remodelar el paviment de l'esmentat passeig, embellir la zona projectada i dotar-lo d'una major mobilitat amb la supressió de barreres arquitectòniques.

L'acord signat avui és un dels 28 projectes de millora de diferents zones turístiques de Mallorca. Aquest, en concret, forma part dels 13 projectes que conformen la convocatòria d'aquest 2014, que es duran a terme al llarg de 2015 amb l'objectiu d'augmentar la qualitat de l'oferta turística i fomentar la seva diversificació i desestacionalització.

Tots aquests projectes, inclòs l'avui signat, es finançaran amb els ingressos obtinguts pel Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics a través de la regularització de places hoteleres així com amb les aportacions municipals que s'estipulin en els diferents convenis de col·laboració amb els ajuntaments afectats.

Tant de bó de que el Govern Balear publica les notes de premsa perquè si fos per l'Ajunbtament encara no n'estariem assabentats. Cam sempre sols diuen allò que els interessa mostrant un despreci absolut cap als nostres lectors.