Capdepera, el municipi, es troba obert en distints punts. Per un motiu o l'altre, la maquinària fa síquies i forats. Us comentam algunes actuacions puntuals que hem observat aquests dies.

A sa Costa s'ha obert una llarga síquia per a canalitzar les aigües de la bassa de Son Jaumel l(quan s'arribarà a posar en marxa?). Fa uns dies que l'obra es troba aturada però se preveu que es reprengui en breu i es pugui completar la xarxa de regadiu amb aigua depurada. L'empresa Tragsa és la que fa les obres de canalització. 

A la vorera del polígon, carretera d'Artà a Capdepera, poc abans d'arribar a la rotonda, també hi ha obra per a canalitzar les aigües. Ens han comunicat que aquesta actuació és a càrrec del Consell de Mallorca

En el nucli de Capdepera, al tram inferior del carrer Col·legi, s'ha hagut de fer una intervenció d'urgència. Diumenge passat hi va haver un problema amb les canonades d'aigües brutes i s'ha hagut d'obrir l'asfalt per adobar i canviar un bocí de tub. Mentre s'adobava l'avaria, les aigües brutes bombejades des de Vila Roja sortiren a la superfície, autovia avall, amb la inevitable pudor.  

Es fa feina per intentar acabar l'adob el més aviat possible. De fet, les previsions són que aquest mateix dimarts es caviï el boci de canonada, s'ompli la síquia i s'asfalti el tram afectat.