El Consell d'Entitats ciutadanes se reuní per parlar dels pressuposts del 2008.

    Dilluns dia 18 de febrer se celebrà a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Capdepera una reunió de la pràctica totalitat d'associacions de Veïns, pertenyents a la Federació, amb representants de l'equip de govern de l'Ajuntament, concretament el batle Bartomeu Alzina i  el regidor d'Hisienda, Sebastià Sureda.

   El tema de la reunió va ser comentar la desitjable participació de les entitats ciutadanes en l'elaboració dels pressuposts municipals. Així, abans de presentar un esborrany, se demanà que els representants de les associacions aportassin les seves opinions vers les inversions i despeses del muncipi que cal incloure.

    En aquesta ocasió se comentà la situació de les despeses incloses als apartats d'inversions del pressupost del 2007 i el grau d'execució.

  En tenir la regidoria d'hisienda un esborrany del pressupost del 2008, se convocarà una nova reunió on es concretaran les propostes i prioritats fetes desde les associacions.