Una vegada més Capdepera queda fora de les inversions a la Comarca de Llevant
Nota de premsa rebuda des de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:

SFM adjudica les obres d’adequació de la vida verda Manacor-Artà

Les obres s’han adjudicat per 4,2 milions d’euros i començaran a principi de març Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha adjudicat aquesta setmana les obres d’adequació de la via verda entre Manacor i Artà per un import total de 4.281.548 euros. Les actuacions s’han adjudicat a cinc unions temporals d’empreses (UTE) que executaran els cinc trams en què es divideix el traçat de 28,6 quilòmetres.

Amb aquesta actuació es pretén convertir les actuals obres inacabades en un itinerari ambiental integrat en el paisatge natural d’aquesta zona del Llevant de Mallorca, que pugui ser utilitzat per residents i turistes com a ruta de senderisme o cicloturisme, sense renunciar en un futur al traçat ferroviari.

El nou itinerari verd, que tindrà una amplitud mitjana de quatre metres i passarà  els municipis de Manacor, Sant Llorenç des Cardassar, Son Servera i Artà, comptarà amb nou zones de descans, amb bancs i taules, aparca-bicicletes i zones  enjardinades, i s’hi plantaran uns sis mil arbres autòctons, recuperant d’aquesta manera més de 24.000 m2 de zones boscoses.

Les actuacions també contemplen la neteja i l’esbrossada general del terreny, l’estabilització de més de 20.000 m2 de talussos per evitar accidents per despreniments i la retirada de les tanques provisionals i dels elements d’obra que hi  ha actualment. Totes les actuacions van encaminades a revaloritzar ambientalment aquesta zona i condicionar-la per a l’ús públic per a la qual cosa es reforestaran zones degradades, es crearan comunitats vegetals pròpies i punts d’aigua per a la conservació de la biodiversitat. A més, es col·locaran punts d’interpretació ambiental al llarg de l’itinerari amb informació sobre la Xarxa Natura 2000 i sobre la vegetació i la fauna característiques de la zona.

Les obres d’adequació de la via verda, que es preveu que tinguin una durada de sis mesos, començaran a principis del proper mes de març i es duran a terme simultàniament en els cinc trams del traçat. Les UTE adjudicatàries són Eulen SA i Probisa Vías y Obras, SLU; Melchor Mascaró, SA; MAB Obras Públicas, SL; la UTE formada per TECSA Empresa Constructora, SA, Dragados, SA i Coexa Construcciones, Excavaciones y Asfaltos, SA, i la UTE Roig Obres, Serveis i Medi Ambient, SA i API Movilidad, SA.