Aquest 8 de Març, les dones organitzades sortim al carrer per lluitar una vegada més contra un sistema patriarcal i capitalista que ens vol sotmeses, esclaves i submises.VIOLÈNCIA

Només durant els primeres setmanes de 2020, hem hagut de lamentar l'assassinat de 22 dones. Estam cansades de sobreviure, en comptes de viure. Però no deixarem de fer feina ni de lluitar fins a assolir les vides que volem per a nosaltres. Sense violacions, sense feminicidis, sense assetjament ni mutilació genital femenina ni explotació sexual de menors ni violència cap a dones activistes. Aquesta és la nostra realitat, especialment crua si tenim en compte les dades que demostren que les Balears es troben al capdavant en nombre de denúncies per violència de gènere i agressions masclistes.

Per tot això volem:

 • Que les institucions garanteixin el compliment de la legislació en matèria de violències masclistes però que també es revisi i s’ampliï la legislació vigent sobre aquesta qüestió.
 • Que els mitjans de comunicació revisin els seus criteris i facin un tractament més respectuós i conscient en comunicar notícies sobre violències masclistes.
 • Que la societat es posicioni, realment i sense condicions, a favor de l’eliminació del terrorisme masclista 

FEMINITZACIÓ DE LA POBRESA i CURES

 I no només ens volem vives, també ens volem vivint vides dignes. Per això, denunciam les desigualtats i les discriminacions laborals, la bretxa salarial, els sostres de vidre, les triples jornades, el sòl de fang, la precarietat i l’explotació laboral de les dones. Tot això sense oblidar que la desigualtat extrema en la distribució de les tasques de cures. Aquesta situació d'injustícia acaba repercutint en la precarietat i en l'abandonament de dones majors i jubilades.

Per això exigim:

 • Que l'ocupació s'adapti a les necessitats de la vida i que no sigui un factor limitant: l'embaràs, la maternitat o les cures no poden ser motiu ni d'acomiadament ni de marginació laboral, ni han de minvar les nostres expectatives personals ni professionals.
 • Que les maternitats siguin lliures, respectades i sense violència obstètrica; permisos amplis i transferibles, independentment del model familiar que haguem escollit.
 • Que es garanteixi el dret a l’avortament segur, lliure i gratuït i els drets sexuals i reproductius per a totes les dones.
 • Que la vaga de cures d'avui sigui un dels eixos prioritaris d’aquesta jornada. Les cures sostenen el món!
 • Que el treball de cures sigui visibilitzat i reconegut econòmicament i socialment. Qe sigui redistribuït de manera justa entre homes i dones. Que no suposi l’explotació laboral de milions de dones arreu del món.
 • Que la precarietat socioeconòmica en què viuen la majoria de les dones jubilades sigui revertida.

Que la seva aportació laboral, de cures i de supervivència, es vegi reconeguda de manera material i social.

 

FEIXISME

No podem oblidar que en els darrers anys estam assistint a una reorganització del feixisme. Una ideologia profundament antidemocràtica que ha aconseguit difondre discursos masclistes i xenòfobs gràcies a mentides i manipulacions. Aquest revifament del feixisme suposa un atac frontal a les feministes i el trencament del consens social i polític entorn a drets assolits en el passat. Ens volen a casa, submises o mortes. Ens volen fer tornar al passat mentre ens neguen el present i el futur. Però ens trobaran enfront, organitzades, més juntes que mai i als carrers, on seguirem defensant la vida i la llibertat. Les feministes no estam disposades a fer ni una sola passa enrere!

Per tot això exigim:

 • Una educació feminista que apliqui la perspectiva de gènere de manera transversal, que ensenyi drets sexuals i reproductius i que eduqui en la diversitat d’orientació sexual, d’identitat i expressió de gènere.
 • Que cessin els atacs organitzats de la ultradreta a dones feministes que treballen per a la igualtat.
 • Que els mitjans de comunicació deixin de donar cabuda al feixisme i als seus discursos.

 

ECOFEMINISME

Davant l'emergència climàtica, l'aliança entre feminisme i ecologisme és imprescindible. Criticam els models actuals de benestar basats en l’expansió, l'extracció i l'explotació desenfrenada que patim també a les nostres illes. L’explotació turística d'aquesta terra no és sostenible ni laboralment ni econòmicament ni ecològicament. La justícia climàtica està necessàriament lligada a la justícia social i de gènere. O lluitam per totes o no en quedarà ni una.

Per això volem:

 • Visibilitzar i denunciar les persecucions i els assassinats de les defensores de la terra del sud global i defensar des d'aquí les seves lluites, que també són les nostres.
 • Frenar dràsticament el model econòmic i social capitalista, basat en l’espoli de recursos naturals, en l’explotació dels cossos i en la destrucció del territori.
 • Articular una acció col · lectiva coordinada, local i transnacional, que impliqui governs i institucions públiques i privades, per donar resposta a l'emergència climàtica que estam vivint.

En definitiva, volem que la vida se situï en el centre. Ni la terra ni els nostres cossos són territori de conquesta! Per tot això les feministes plantam cara a l’ordre patriarcal, racista, colonitzador, capitalista, neoliberal i depredador de les nostres vides i del nostre planeta. I proposem una altra forma de viure, de relacionar-nos, d’entendre i d'estar en el món.

 

Destrueix el patriarcat, no la Terra! Visca la lluita feminista!